KENICHI
YOKONO

Kenichi Yokono Solo Show

「 Nothing But Art Play」

2019.10.12 (Sat)  27 (Sun)

11:00 -18:00 No holidays during the exhibition period.

http://as-baku.com

 

Kenichi Yokono Solo Show

「 red hot」

2019.9.6 (Fri)  10.19 (Sat

Tuesday – Friday 2 p.m. - 7 p.m.
Saturday 11 a.m. - 3 p.m.

https://www.micheko.com/en/